La finalitat d'aquest arxiu és la de centralitzar les ubicacions dels continguts digitals especialitzats en escultura existents a la xarxa

Arxiu d'Escultura és un projecte que neix al 2015 i que te com objectiu divulgar de manera agrupada i centralitzada i en mode d’accés obert la producció digital existent sobre continguts de l’àmbit escultòric a partir dels seus webs d'allotjament originaris. Els documents que els usuaris poden trobar procedeixen de diferents fonts i tenen distints formats.

L'estructura del site es molt simple i es fonamenta en tres apartats: Premsa, Publicacions i Tesis

  • Premsa. En aquest apartat hi ha informació publicada en diaris en diferents formats periodístics(reportatges, entrevistes a escultors,  crítiques, exposicions)
  • Publicacions. Sel·lecció de recursos oferts pel Metropolitan Museum of Art a través del seu projecte Open Culture. Open Culture, The best free cultural & educational media on the web.
  • Tesis. Relació de tesis doctorals defensades a les universitats nacionals i internacionals

L'Arxiu d'Escultura vol ser un nou servei, inexistent fins ara a la xarxa, d’informacions organitzades al voltant de l'escultura i dels seus protagonistes per facilitar al públic la consulta i l’ús amb finalitats informatives, lúdiques, culturals, docents i de recerca.


© 2019   All rights reserved.